top of page
pexels-murat-ak-17385195.jpg

Safranbolu

SAFRANBOLU-

Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Strateji Vizyonu 2022)

 

‘Kentte ve toplumda sosyo-ekonomik düzlemde yeni bir sayfa açmak üzere,

Kentin toplumsal, ekonomik ve fiziki potansiyelini -verimlilik ve inovasyon prensipleri ile- değerlendiren ve geliştiren,

Ulusal ve uluslararası seviyede güçlü işbirliği ve paylaşım ağları kuran,

Toplumsal gelişim ve kapsayıcılığa önem veren, Sürdürülebilir ve rejeneratif bir ekosistem içinde, insan-odaklı, dayanıklı yaşam alanı oluşturmak’ tır.

8W5A0422.JPG

01

KATILIMLI ve KAPSAYICI YEREL YÖNETİM

Safranbolu Belediyesi ve SUDA’nın koordine ettiği ‘Katılımlı ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Projesi; Akademik ekibimizle ve çalışma grubu tarafından yürütülmektedir.  

Karar alma mekanizmalarına kapsayıcı bir yaklaşımla kentteki paydaşların katılımı.
Kentte iş birliği kültürünü, birlikte çalışma alışkanlığını yerleştirmek.
Paydaşlar arasında ve paydaşlarla kent yönetimi arasında diyalog kurmak.
Kent yönetimine güven tesis etmek, dolayısı ile kentlilik bilincinin ve sahiplenme duygusunu artırmak.

018A7304.JPG
018A7233_edited.jpg

Projenin amacı, Safranbolu Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) vizyonu doğrultusunda katılımlı ve kapsayıcı bir yerel yönetim mekanizması oluşturmak ve bu  süreç içinde yerel yönetim kapasitesini ve toplumsal kapasiteyi güçlendirmektir.
Katılımlı planlama; yerel ve merkezi yönetim organları, kent sakinleri ve diğer tüm paydaşların;  etkileşim içinde kent için fikir üretme,  karar alma süreçlerinin içinde yer alma ve eyleme geçme adımlarını kapsar.

Screenshot 2023-10-30 174337.png
Kompost Safranbolu

02

Tarım, Gıda ve Kompost

Safranbolu Belediyesi'nde, Ziraat Mühendisleri Mine ve Mehmet Pakkaner yönetiminde, toprağı korumak ve rejenere etmek, ve temiz, sağlıklı gıda için önemli bir adım attık.

Foto: Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse, Ziraat Mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu ile birlikte SUDA ekibi olarak keyifli ve verimli bir çalışma yaptık.

E214E468-8087-4980-9CBE-F93201A2FC35.JPG
Screenshot 2023-10-30 180354.png

03

Mikro HES Projesi

Kentin arıtma tesisine doğal cazibe ile gelen sudan enerji üretmek üzere Mikro Hidro Enerji Santrali projesi gerçekleştiriyoruz. Böylece hem yüksek sarfiyatlı tesisin enerji ihtiyacı karşılanmış olacak hem de fazla üretimle belediyeye ek gelir sağlayacağız.

04

Gastronomi

Proje kapsamında; 

  • Mevcut İşletmeci, aşçı ve servis ekipleri için ayrı ayrı eğitim programları,

  • Sektöre yeni giriş yapmak isteyen potansiyel işletmeci, aşçı ve servis elemanı adayları için ayrı ayrı eğitim programları, (gençler ve kadınlar öncelikli olarak meslek kazandırma ve girişimcilik eğitimleri)

  • İstanbul’da belirlenecek mekanlarda eğitim amaçlı yeme-içme deneyimleri,

  • Kentteki yeme-içme işletmelerinin mekansal kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık,

  • Teşvik edici faaliyetler: Sertifikalandırma, tanıtım desteği, derecelendirme, vs.

  • Kent sakinlerinin (Safranbolu ve Karabük İl geneli) yeme-içme kültürüne katkı amaçlı etkinlikler

  • Turizm ile de ilişkilendirme çerçevesinde, başka etkinlikler planlanması

ve benzeri faaliyetler...
 

Screenshot 2023-10-30 181059.png
Screenshot 2023-10-30 182109.png

05

Konferans ve Araştırma

Kentsel Sit Alanlarında Yapılaşma Konulu Konferans Projesi

Safranbolu ve benzeri özellikteki kentler için (kentsel sit alanına sahip) yapı politikası ve eylem planları (plan notları, tasarım rehberi vs.) geliştirilmesine yönelik olarak bilgi alışverişi ortamı oluşturmak, bu konuda Safranbolu’ya Türkiye ve dünyada öncü bir rol kazandırmak.

bottom of page