top of page
Logo PNG-02_edited.png

Ekolojik Sosyal Ekonomik Kalkınma Projeleri

Safranbolu Bölgesel Kalkınma
Screenshot 2023-10-30 203850.png
Hatay Imaginarium Projesi
Screenshot 2023-10-30 185959.png

Oasis Rotası Projesi 

Sulak Alanı Restorasyon ve Kalkınma Projesi 

Kırklareli Bölgesel Kalkınma

Kalkınma Projeleri

BISHKEK CITY

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yer alacak olan ve bütüncül bir bölgesel kalkınma projesi olan Bishkek City projesini yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen web-sitesini ziyaret ediniz.

Sosyal & Toplumsal Projeleri

Sohbet Sofraları

Dahil etme, etkili diyalog becerileri ve konsey / çember yöntemleri bire bir ilişkilerinizde, topluluğunuzda ve iş hayatınızda veya yönetim kurulu odasında size nasıl yardımcı olur?
Bu proje tam olarak bunu kolaylaştırıyor!

IMG-20191223-WA0004_edited.jpg

Proje Başlıkları

018A7238_edited.jpg
KATILIMCILIK VE KAPSAYICILIK

Yerel yönetimde sivil toplumun katılımı   Kapsayıcı demokratik mekanizmalar   Etkin Kent Konseyi   Şeffaf Yerel Yönetim  Kamu-Sivil Toplum İş Birliği   Kentin Paydaşları ile Sinerji Oluşturmak

2CC_Cross_St_tram_edit.jpg
KENTSEL HAREKETLİLİK

Ulaşım Planlaması  Ulaşım ve Trafik  Sayısal Modelleme  Ulaştırmada Tercih Modelleri  Dinamik Ağ Modellemesi  Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri • Kentiçi Trafik Yönetimi  Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi  Trafik İstem Modellemesi  Ulaştırma Ağ Tasarımı  Ulaştırma Ekonomisi

landscape_tractor_baling_straw_summer_.j
KENTSEL VE KIRSAL TARIM

Organik ve Sürdürülebilir Tarım  Tarım Ekonomisi  Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarım Makinaları ve Teknolojisi  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Arıcılık • Bahçe Bitkileri  Su Ürünleri Mühendisliği  Süt Teknolojisi  Kentsel Tarım Uygulamaları  Zootekni  • Seracılık • Topraksız Tarım 

Yenilenebilir enerji
ENERJİ

Enerji Planlaması  Güneş Enerjisi  Rüzgar  Enerjisi  Isı Pompaları (hava, su, toprak)  Bio Yakıtlar Jeotermal  Termal • Enerji Depolama  Enerji ve Çevre  Etkin Enerji kullanımlı mekan tasarımları  Hidrojen enerjisi  Sanayi ve Binalarda Enerji Yönetimi ve Tasarruf Yöntemleri  Enerji Verimliliği Stratejileri  Akıllı Sistemlerle Enerji Verimliliği

Sırt çantası ile adamın arka görünüm
TURİZM

Turizmde Teknoloji ve Akıllı Uygulamalar • Turizm Eğitimi • Tanıtım • Kırsal Turizm Destinasyonları • Kentsel Turizm Destinasyonları • Turizmin Çeşitlendirilmesi • Eko Turizm • Sağlık Turizmi • Kültür Turizmi • Kongre Turizmi

Adanayureg_1_.jpg
KENTSEL TASARIM

Kalkınma Odaklı Planlama • Kentsel Tasarım Standartları • Çevresel Kalite

 • Kentsel Yenileme • Kent Peyzajı • Tarihi Doku ve Koruma • Kentsel Sağlıklaştırma • Kentsel İmaj ve Kimlik • Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı • Yürünebilir Şehir

The_Summer_Concert_Series_at_the_Plaza.j
TOPLUM

Eğitim • Sağlıklı Yaşam • Kültür ve Sanat • Spor • Yardım Organizasyonları

1475953366_wBlPKg_security.jpg
TEKNOLOJİ

Akıllı Şehir • Nesnelerin İnterneti • Sensörler • Uzaktan Algılama • Geomatik 

Internet • Yazılım Sektörü • Tarım Teknolojisi • Akıllı Tarım • Gıda İşleme • Ulaşım Teknolojisi • Güvenlik

aritma.jpg
ATIK YÖNETİMİ

Toprak Kirliliği ve Kontrolu • Su Kaynakları Yönetimi • Biyoteknoloji • Su ve Atıksu Arıtma • Temiz Üretim Teknolojileri • Çevre Sistemleri ve Modelleme • Biyokütle ve Biyogaz • Arıtma Tesisi Tasarımı • OSA Prosesi • Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği 

bottom of page