top of page
pexels-pixabay-326082_edited.jpg
Logo PNG-02_edited.png

Hakkımızda

“Her kararımızda, bizden sonraki yedi kuşağın üzerindeki etkileri dikkate almak zorundayız.”
- İrokualara atfedilen bir deyiş ve yaklaşım.

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Yerel Yönetimler'e "Kentsel ve Kırsal Kalkınma" desteği sağlamak için farklı uzmanlıkları biraraya getirerek 2018 yılında kurulmuştur. Platform, Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Derneği ile Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden ve profesyonellerden oluşan Danışma Kurulu'nun birleşiminden oluşur.  

Hikayemiz

İşbirliğimizi zengin ve kapsayıcı kılan, her biri farklı bir tecrübe ve uzmanlığa sahip katılımcılardan kaynaklanmaktadır.

Hepimiz sağlam ve geniş kapsamlı çözümlere katkıda bulunmak için motive oluyoruz.

BÜTÜNCÜL, PAYLAŞIMCI, rekabet kültürünün yerine işbirliği ve IMECE kültürünü tercih eden,

kendine yeten, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınan ve zenginleşen,

kültürel ve doğal mirasını koruyan,
KENTSEL ve KIRSAL YERLEŞİMLER inşa etmek için bir araya geldik.​

SUDA
dernek üyelerimizden...

SUDA
dernek üyelerimiz ile ilgili sayfamızda yenilenme var - Yakında ...

bottom of page