top of page

Hizmetler

Platform, kentlerin kalkınması için Yerel Yönetimler, Ulusal ve Uluslararası Örgütler, Hükümetler ve Özel Sektör'e destek verir.

Kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak için yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirir, projeler üretir ve uygulanmasına destek verir.

Projeler

Kentsel Hareketlilik

Tarım

Enerji

Turizm

Ekoloji

Katılımcı Kent Yönetimi

Sosyal Fonksiyonlar

Kentsel Tasarım

Kent ve Teknoloji

İşbirliği

SUDA'da işbirliği ve paylaşım kültürü temel esastır.

Özel Sektör, Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri, Yerel Yönetimler ve Kentli ile işbirliği ve paylaşım içerisinde toplu ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefler.

Ne Yapıyoruz

Sürdürülebilir Kentsel/Kırsal Kalkınma Platformu

• Ekonomik olarak kendine yeterli •

• Sürdürülebilir büyüyen, kalkınan ve zenginleşen •

• Kültürel ve doğal miraslarını yücelten •

• Değişen iklim konusunda farkında ve hazırlıklı  •

• Tercih edilen •

KENTLER ve KIRSAL bölgeler için

Kalkınma Projeleri tasarlar, geliştirir ve uygular.

bottom of page