top of page
Logo PNG-02_edited.png
Misyonumuz

Dünyanın dört bir yanında kentlerde ve kırsal yerleşimlerde paydaşlar ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemlerle toplumların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Kendine yeten, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınan ve zenginleşen, kültürel ve doğal mirasını koruyan, kentler ve kırsal yerleşimler oluşmasında yerel paydaşların en önemli sivil destekçilerinden biri olmak.

Hizmetler

Platform, kentlerin kalkınması için Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomi Paydaşları, Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Ulusal Hükümetlere destek verir.

Kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak için yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirir, projeler üretir ve uygulanmasına destek verir.

Farkındalık
Climate adaptation image.png
Niteliği
ve Durum Belirleme
Planlama
Uygulama
İzleme ve Değerlendirme
Toplum
Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma

Biz Ne Yapıyoruz...

• Ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı •

• Sürdürülebilir büyüyen, kalkınan ve zenginleşen •

• Kültürel ve doğal miraslarını yücelten •

• Dirençli •

• Yaşanabilir •

KENTLER ve KIRSAL YERLEŞİMLER için

Kalkınma Projeleri tasarlar, geliştirir ve uygular.

mixpage.jpg

Yerel Kalkınma, Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri, Enerji, Kentsel Hareketlilik, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Kent Yönetimi, Kent Sosyolojisi, Turizm, Tarım,

Tarım Ekonomisi, Peyzaj, Proje Finansmanı, Deprem Güvenliği, Hidroloji, Kıyı Bilimleri, Kentsel Koruma ve Yenileme, Kent Hukuku, Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Kent Sistemleri

Süreç

q bubbles.jpg

SÜREÇ:

Tespit ve Analiz

Strateji Geliştirme

Proje Konsepti Geliştirme

Proje Üretimi

Finansman

Uygulama ve Denetim

Takip

Screenshot 2023-10-30 200025.png
bottom of page