top of page
The Imaginarium.jpg

Imaginarium / Hayal Çadırı
Hatay

Imaginarium/ Hayal Çadırı Projesi, mikro yerel ölçekte ve makro ulusal ölçekte yenilikçi eylem planları, sosyal etkileşim, uyum, işbirliği, sosyo-ekonomik dayanıklılık, kriz hafifletme ve diğer birçok temel ihtiyaç ve işlev ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış bir girişimdir.

The Imaginarium.jpg

Imaginarium Projesi


Imaginarium Projesi, nüfus yoğunluğu, göç, iklim ve çevre ile ilgili felaketler ve kentsel yaşamın birçok zorlu faktörünün sosyal tutarlılığı ve refahı etkilediği durumlarda, sürdürülebilir ve etkili çözümler ve krizlerin hafifletilmesi için katılımcı, güçlendirilmiş ve dirençli yerel toplulukları harekete geçirir.

Imaginarium Projesi, bireylerin en iyi yaşamları yaşayabilmeleri için sorunları azaltmayı ve kent merkezlerimizin avantajlarını ve toplulukların potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Screenshot 2023-10-30 185959.png

Esneklik ve uyarlanabilirlik, projelerin sürdürülebilirliği ve toplulukların devam eden refahı açısından temel öneme sahiptir; bu nedenle proje, ortaya çıkan ihtiyaçlara ve duruma göre sahaya özgü proje işlevlerini ve faaliyetlerini Hayal Etme ve Yeniden Hayal Etme konusunda temel bir kapasiteye sahiptir.

Imaginarium Projesi, her sitenin kendine özgü benzersiz potansiyelini tanımlar ve bunu her Merkezin özel tasarımına entegre edip vurgular.

Hayal Çadırı Hatay, Defne
Ekin Koleji

Hatay, 2023 Şubat ayında yaşanan depremle yerle bir oldu. Bölgenin tamamı fiziki alan, altyapı, sosyo-ekonomik gelişmişlik, halkın moral ve psikolojisi açısından büyük bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Bölgede birden fazla kuruluşun varlığı söz konusudur ve yerel yönetim ve kuruluşlar, süregelen sorunları çözebilecek ve halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Imaginarium Projesi, çoklu paydaş/hissedar işbirliğinin erişimini, kapasitesini, işlevlerini ve potansiyelini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Hatay bölgesinin özel ihtiyaçları, Imaginarium Projesi'nin ilham kaynağıdır ve tüm Temel ve Sahaya Özel Fonksiyonlar, hem Hatay'ın ve halkının mevcut ihtiyaçlarını karşılamak hem de bölge iyileşirken ve ihtiyaçlar arttıkça Hatay'la birlikte gelişip büyümek için tasarlanmıştır.

Screenshot 2023-10-30 190542.png

Aktiviteler & Fonksiyonlar

Screenshot 2023-10-30 190726.png

Hatay Defne Okulu Imaginarium projesi, Hatay'da depremden etkilenen kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik kapsamlı bir sistem işlevi görüyor. Psikolojik destek sunar, sosyal etkileşim için alanlar yaratır, anlamlı faaliyetleri kolaylaştırır, mesleki eğitim ve istihdam fırsatları sağlar, çalışma ve ortak çalışma alanlarına erişim sağlar. Bu işlevler kolektif olarak bireylerin ve toplumun bütünsel refahına, güçlendirilmesine ve ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunarak dirençli ve gelişen bir toplumu teşvik eder. İzolasyon halinde ve bölgedeki potansiyel Imaginarium Projeleri ağının bir parçası olarak, tüm toplumun genel refahına, dayanıklılığına ve ekonomik iyileşmesine katkıda bulunur.

Imaginarium projesi, Hatay'da depremden etkilenen kadınların, gençlerin ve çocukların ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasında çok yönlü bir rol üstleniyor. İşlevleri çok çeşitli hayati hizmetleri ve desteği kapsar.

Planlanan faaliyetler arasında:

  • Afet Zararlarını Azaltma ve Tedavi Grubu Oturumları ve Projeleri

  • Gastronomi Yiyecek ve İçecek Mesleki Eğitimi

  • Diğer Mesleki Eğitimler

  • Yerinde Kurumsal

  • Çalışma ve Ortak Çalışma Alanları

  • Çocuklar için Oyun Alanı

Picture1.jpg

HATAY Defne Okulu Sitesine Özgü Fiziki Olanaklar ve Yapılar:

Hatay Imaginarium Projesi sahası uygun maliyetli modüler prefabrik ve etkili barınak sistemleri kullanılarak inşa edilecektir. Projenin amaçlanan tüm işlev ve faaliyetleri için gerekli fiziksel alanı sağlayacak, aynı zamanda insanların ruh sağlığına faydalı bir ortam sağlayacaklar. Yerel halkın çoğunun mobil konteyner evlerde ve geçici konut çözümlerinde ikamet ettiği göz önüne alındığında, onların deneyimlerini ve projeye ve burada ortaya çıkan faaliyetlere olan bağlılık duygularını artıracak benzersiz bir alan yaratmak önemlidir.

bottom of page