top of page
Logo PNG-02_edited.png

Ne Yapıyoruz

Climate adaptation image.png
Farkındalık
Niteliği
ve Durum Belirleme
Planlama
Uygulama
İzleme ve Değerlendirme
İklime
Uyum
ve
Dayanıklı
Kent

 

İklime Uyum ve Afet Önleme

 

İklim değişikliğinin kentler ve bölgeleri nasıl etkileyecek? Kenti daha dayanıklı hale nasıl getiririz? Tehditlerin yanında fırsatlar var mı?
Kentin ve biyolojik bölgenin detaylı analiz ve değerlendirmeleri..

Tehditler ve sorunlar ile olası çözümler…
Fırsatlar nedir… örneği tarımda ürün farklılaşması nasıl avantaja dönüşür…
Ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerde Uyum ve Azaltma amaçlı düzenlemeleri planlamak ve uygulamak…
Bölge için mümkün olan en iyi sonuçların elde edilmesini sağlamak amacıyla sürekli izleme ve değerlendirme mekanizmaları…

mixpage.jpg

SUDA

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Derneği'nin birleşiminden oluşur.

 

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden aşağıdaki alanlarında uzman olan akademisyenler ve farklı sektörlerdeki profesyonellerden oluşmaktadır.

Kentsel Tasarım

Mimarlık

Kentsel ve Bölgesel Kalkınma

Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri

Enerji

Kentsel Hareketlilik

Kent Yönetimi

Kent Sosyolojisi

Turizm

Tarım

Tarım Ekonomisi

Peyzaj

Proje Finansmanı

Deprem Güvenliği

Hidroloji

Kıyı Bilimleri

Kentsel Koruma ve Yenileme

Kent Hukuku

Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik

Akıllı Kent Sistemleri

bottom of page