top of page
Logo PNG-02_edited.png
Misyonumuz

Kentte ve kırsalda paydaşlar aracılığı ile bütüncül yaklaşımla ekolojik ve toplumsal çözümlerle sürdürülebilir kalkınmadan herkesin adil olarak faydalanmasını sağlamak…

 

Dünyanın dört bir yanında kentlerde ve kırsal yerleşimlerde paydaşlar ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemlerle toplumların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Bütüncül ve kapsayıcı yaşam kültürüne sahip müreffeh toplumlar

Kendine yeten, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınan ve zenginleşen, kültürel ve doğal mirasını koruyan, kentler ve kırsal yerleşimler oluşmasında yerel paydaşların en önemli sivil destekçilerinden biri olmak.

Hizmetler

Platform, kentlerin kalkınması için Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomi Paydaşları, Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Ulusal Hükümetlere destek verir.

Kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak için yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirir, projeler üretir ve uygulanmasına destek verir.

Farkındalık
Climate adaptation image.png
Niteliği
ve Durum Belirleme
Planlama
Uygulama
İzleme ve Değerlendirme
Toplum
Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma

Biz Ne Yapıyoruz...

• Ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı •

• Sürdürülebilir, kalkınan ve zenginleşen •

• Kültürel ve doğal miraslarını yücelten •

• Dirençli •

• Yaşanabilir •

KENTLER ve KIRSAL YERLEŞİMLER için

Kalkınma Projeleri tasarlar, geliştirir ve uygular.

mixpage.jpg

Yerel Kalkınma, Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri, Enerji, Kentsel Hareketlilik, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Kent Yönetimi, Kent Sosyolojisi, Turizm, Tarım,

Tarım Ekonomisi, Peyzaj, Proje Finansmanı, Deprem Güvenliği, Hidroloji, Kıyı Bilimleri, Kentsel Koruma ve Yenileme, Kent Hukuku, Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Kent Sistemleri...

Süreç

Bıg picture Qs.jpg

Sıfır Atıklı Kent Ekonomisi Nasıl Olur?

Ekonomimiz ne kadar yerel?

Toplumsal refahı

ve çalışma hayatını sürdürülebilir şekilde nasıl geliştirebiliriz?

Kentimin neye ihtiyacı var?

Ne kadar dirençliyiz?

BÜYÜK RESMİ
GÖRMEK VE  
DOĞRU SORULARI
SORMAK

q bubbles.jpg
SUDA Process imagejpg.jpg

ANALİZ

PROJE

STRATEJİ

FİNANS

UYGULAMA

SÜREÇ:

Tespit ve Analiz

Strateji Geliştirme

Proje Konsepti Geliştirme

Proje Üretimi

Finansman

Uygulama ve Denetim

Takip

SUDA surec
Logo PNG-02_edited.png
Misyonumuz

Kentte ve kırsalda paydaşlar aracılığı ile bütüncül yaklaşımla ekolojik ve toplumsal çözümlerle sürdürülebilir kalkınmadan herkesin adil olarak faydalanmasını sağlamak…

 

Dünyanın dört bir yanında kentlerde ve kırsal yerleşimlerde paydaşlar ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemlerle toplumların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Bütüncül ve kapsayıcı yaşam kültürüne sahip müreffeh toplumlar

Kendine yeten, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınan ve zenginleşen, kültürel ve doğal mirasını koruyan, kentler ve kırsal yerleşimler oluşmasında yerel paydaşların en önemli sivil destekçilerinden biri olmak.

Hizmetler

Platform, kentlerin kalkınması için Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomi Paydaşları, Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Ulusal Hükümetlere destek verir.

Kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak için yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirir, projeler üretir ve uygulanmasına destek verir.

Farkındalık
Climate adaptation image.png
Niteliği
ve Durum Belirleme
Planlama
Uygulama
İzleme ve Değerlendirme
Toplum
Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma

Biz Ne Yapıyoruz...

• Ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı •

• Sürdürülebilir, kalkınan ve zenginleşen •

• Kültürel ve doğal miraslarını yücelten •

• Dirençli •

• Yaşanabilir •

KENTLER ve KIRSAL YERLEŞİMLER için

Kalkınma Projeleri tasarlar, geliştirir ve uygular.

mixpage.jpg

Yerel Kalkınma, Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri, Enerji, Kentsel Hareketlilik, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Kent Yönetimi, Kent Sosyolojisi, Turizm, Tarım,

Tarım Ekonomisi, Peyzaj, Proje Finansmanı, Deprem Güvenliği, Hidroloji, Kıyı Bilimleri, Kentsel Koruma ve Yenileme, Kent Hukuku, Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Kent Sistemleri

Süreç

q bubbles.jpg
SUDA Process imagejpg.jpg

SÜREÇ:

Tespit ve Analiz

Strateji Geliştirme

Proje Konsepti Geliştirme

Proje Üretimi

Finansman

Uygulama ve Denetim

Takip

SUDA surec
Logo PNG-02_edited.png
Misyonumuz

Kentte ve kırsalda paydaşlar aracılığı ile bütüncül yaklaşımla ekolojik ve toplumsal çözümlerle sürdürülebilir kalkınmadan herkesin adil olarak faydalanmasını sağlamak…

 

Dünyanın dört bir yanında kentlerde ve kırsal yerleşimlerde paydaşlar ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemlerle toplumların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Bütüncül ve kapsayıcı yaşam kültürüne sahip müreffeh toplumlar

Kendine yeten, dayanıklı, sürdürülebilir kalkınan ve zenginleşen, kültürel ve doğal mirasını koruyan, kentler ve kırsal yerleşimler oluşmasında yerel paydaşların en önemli sivil destekçilerinden biri olmak.

Hizmetler

Platform, kentlerin kalkınması için Yerel Yönetimler, Yerel Ekonomi Paydaşları, Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Ulusal Hükümetlere destek verir.

Kentlerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma sağlamak için yenilikçi ve bilimsel stratejiler ve yöntemler geliştirir, projeler üretir ve uygulanmasına destek verir.

Farkındalık
Climate adaptation image.png
Niteliği
ve Durum Belirleme
Planlama
Uygulama
İzleme ve Değerlendirme
Toplum
Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma

Biz Ne Yapıyoruz...

• Ekonomik olarak güçlü ve istikrarlı •

• Sürdürülebilir, kalkınan ve zenginleşen •

• Kültürel ve doğal miraslarını yücelten •

• Dirençli •

• Yaşanabilir •

KENTLER ve KIRSAL YERLEŞİMLER için

Kalkınma Projeleri tasarlar, geliştirir ve uygular.

mixpage.jpg

Yerel Kalkınma, Uluslararası Kalkınma Projeleri Destekleri, Enerji, Kentsel Hareketlilik, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Kent Yönetimi, Kent Sosyolojisi, Turizm, Tarım,

Tarım Ekonomisi, Peyzaj, Proje Finansmanı, Deprem Güvenliği, Hidroloji, Kıyı Bilimleri, Kentsel Koruma ve Yenileme, Kent Hukuku, Çevre Politikaları ve Sürdürülebilirlik, Akıllı Kent Sistemleri

Süreç

q bubbles.jpg
SUDA Process imagejpg.jpg

SÜREÇ:

Tespit ve Analiz

Strateji Geliştirme

Proje Konsepti Geliştirme

Proje Üretimi

Finansman

Uygulama ve Denetim

Takip

SUDA surec
bottom of page