HAKKIMIZDA

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Platformu, Yerel Yönetimler'e "Kentsel Kalkınma" desteği sağlamak için farklı uzmanlıkları biraraya getirerek 2018 yılında kurulmuştur.

 

Platform, kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel tüm verilerini, Yerel Yönetim ekibinin ve kentlilerin hedef ve tercihlerini değerlendirir. Bu veriler ışığında ve güncel bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde Yerel Yönetimler’in kentsel kalkınma stratejilerini geliştirmesine destek olur.

Belirlenen strateji çerçevesinde hedefler ve tercihler doğrultusunda Yerel Yönetim ile eşgüdüm içerisinde projeler hazırlar.

SKK, Kentsel Kalkınma projelerini, platform içerisinde yer alan, konularında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim veren akademisyen, özel sektör profesyonelleri ve STK’lar ile işbirliği içerisinde hazırlar.

Projelerin ulusal ve uluslararası kuruluş finansmanları, özel sektör yatırımları, sponsorluk gibi finansman çözümleri konusunda Yerel Yönetim ile birlikte çalışır.

Hayata geçirilen projelerin başarısı, Yerel Yönetim’in benzer projeler üretmeye devam etmesi ve sağlıklı sürdürülebilir bir ekonomik büyüme içerisinde olması açısından hayati önem taşımaktadır. Platform bu başarının sağlanabilmesi için Yerel Yönetim ile birlikte çalışmaya devam eder ve hedeflere ulaşılması için bilgi ve tecrübesini kullanmaya devam eder.

KNOW-HOW PAYLAŞIMI

Platform yaptığı projelerin tamamında ve her projenin her detayında Yerel Yönetim ile tam bir şeffaflık içerisinde çalışır. Platform'un Yerel Yönetimler ile geliştirdiği her projede temel hedef Yerel Yönetim'in sözkonusu projeyi tamamen kendi insiyatifi ile devam ettirebilme kapasitesine sahip olması ve sahip olacağı know-how ile benzer projeleri tamamen kendi insiyatifi ve kapasitesi içerisinde geliştirebilir duruma gelmesidir.

(Soyadı alfabetik sırasıyla)

sevil_edited_edited.jpg
Doç.Dr. Sevil Acar
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları çevre ve doğal kaynaklar olup özellikle iklim değişikliği, doğal sermaye muhasebesi, sürdürülebilir kalkınma, fosil yakıt teşvikleri ve bolluk paradoksu üzerinde uzmanlaşmaktadır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde (2000-2005), yüksek lisans eğitimini İ.T.Ü İktisat programında (2005-2007) ve doktorasını Marmara Üniversitesi (İngilizce) İktisat programında (2007-2011) tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında İ.T.Ü'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora çalışmalarının bir bölümünü İsveç Enstitüsü bursuyla Umeå Üniversitesi, Centre for Environmental and Resource Economics’te sürdürmüştür. Hükümetlerarası Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Bilim-Politika Platformu’nun yürüttüğü Avrupa ve Orta Asya Bölge Değerlendirme Raporu’nun başyazarlarındandır. Makaleleri çeşitli uluslararası  dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı üç kitabı bulunmaktadır (The Curse of Natural Resources: A Developmental Analysis In A Comparative Context; Macroeconomics of Climate Change in a Dualistic Economy; Handbook of Green Economics).

üner-çolak2.jpg
Prof.Dr. Üner Çolak
Enerji

İTÜ Öğretim Üyesi ve İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı.

Eğitimini İTÜ ve Iowa University (ABD)’de tamamladı. Türkiye, ABD ve Güney Afrika’da çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda uzmanlık yaptı. Termal sistemler, enerji üretim teknolojileri, nükleer sistemler alanlarında bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşun yürüttüğü projede görev almıştır.

haluk_gercek_düzenlendi.jpg
Prof.Dr. Haluk Gerçek
Kentsel Hareketlilik

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde  öğretim üyeliği yapmış ve kentsel hareketlilik konularında yerel yönetim ve özel sektör firmaları için çeşitli projeler yürütmüştür.

Trafik talep modellemesi, ulaşım planlama, ulaşım projelerinin ekonomik fizibilitesi, hareketlilik ve erişilebilirlik konuları uzmanlık konuları arasındadır ve bu konularda makaleleri bulunmaktadır.

Institute for Transport Studies (Büyük Britanya)’da Ulaşım Planlama alanında ve Queens University (Kanada)’da Demiryolu Planlama alanında Araştırma Uzmanlığı yapmıştır. Asya Kalkınma Bankası (ADB)’de Danışman olarak da görev yapmıştır.

burcin_edited.jpg
Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kalabay Hatipoğlu
Turizm

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde 2006 yılından beri görev almaktadır. Doktorasını İnsan Kaynakları Yönetimi alanında New South Wales Üniversitesi’nde (Avustralya), İşletme (MBA) yüksek lisans programını Portland State Üniversitesi’nde (A.B.D) ve İşletme lisans programını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kendisi ülkedeki ilk Sürdürülebilir Turizm Yüksek Lisans programının kurucuları arasındadır. Son on yıl içinde Dr. Hatipoğlu sürdürülebilir turizm alanında çeşitli projeler içinde yer almış ve 2014-2015 yıllarında Trakya Bölgesi’nde Turizm Mesleki eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili Avrupa Birliği destekli bir proje yürütmüştür. Halen Dr. Hatipoğlu sürdürülebilir turizm kapsamında Deneyim Temelli Turizm ve Dünya Mirası Şehirleri konularında çalışmalar yürütmektedir.

Remzi_Karaguezel_düzenlendi.jpg
Prof.Dr. Remzi Karagüzel
Deprem Güvenliği Zemin

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini İTÜ’de, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Almanya’da Rheinisch Westfalische Technische Hochschule’de tamamlamıştır.

Kent ve çevre jeolojisi, hidrojeoloji alanında çalışmaları bulunmaktadır.

ozgur_kirca.jpg
Doç.Dr. V.Ş. Özgür Kırca
Hidroloji, Kıyı Bilimleri

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Eğitimini ODTÜ ve İTÜ’de tamamlamış, Danimarka Teknik Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Uzmanlık alanında çeşitli makaleleri ve ödülleri bulunmaktadır.

orhan_ozcatalbas.jpg
Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş
Tarım, Tarım Ekonomisi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesidir. Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan aynı kurumda doktorasını tamamladı. Tarımsal yayım ve kırsal kalkınma, kırsal turizm, tarımda bilişim teknolojileri ve teknoloji kullanımı, bilgi sistemleri, kır sosyolojisi alanlarında çalışmaları vardır. Doktora sonrası çalışması için Hannover Üniversitesi’nde  bulunmuş ve çeşitli defalar misafir bilim adamı olarak görev yapmıştır. 
Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği ve Uluslararası Tarım ve Yayım Eğitimi Derneği (AIAEE) ve diğer bazı mesleki alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde 80'den fazla makalesi ve 2 kitabı bulunmaktadır.

Aysegul-Tanik_düzenlendi.jpg
Prof.Dr. Ayşegül Tanık
Çevre Politikaları

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Kimya Mühendisliği Lisans ve Çevre Mühendisliği Lisansüstü  derecelerini Boğaziçi Üniversitesi'nden almıştır. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda (TSKB) Kimya Mühendisi olarak, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Su ve atık su arıtımı üzerine faaliyet gösteren birçok özel firmada proje ve araştırma mühendisi olarak görev yapmıştır. Bütünleşik havza yönetimi konusunda çok sayıda makalesi vardır.

Azime_Tezer.jpg
Prof.Dr. Azime Tezer
Sürdürülebilirlik, Ekoloji

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde profesör olarak görevlidir. Araştırmaları ekolojik kentsel planlama, iklim değişikliği ve mekansal planlama ilişkisi, kentsel alanlarda biyolojik çeşitlilik yönetimi, yerleşmelerde doğal tehlikelere dayalı risk azaltma, ekosistem hizmetlerinin mekansal planlamaya entegrasyonu ve ekoloji-duyarlı su havzası yönetimi modellemesi konularına odaklanmaktadır.

1993 yılında Doktora çalışmaları için Avustralya New South Wales Üniversitesi’nde araştırmacı olarak ve 2003-2005 yılları arasında University of Massachusetts Amherst’de, Ekolojik Şehirler Projesi kapsamında UNESCO'nun Keizo Obuchi ve İTÜ burs destekleri ile misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1999 Marmara depremlerinden sonra ITU-ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ortaklığı ile geliştirilen ACHIEVE Projesi’nde bulunmuş ve 2000-2001 yıllarında ulusal ve yerel düzeyde hükümet yetkilileri, afet ve acil durum yönetimi personeli, özel sektör ve kamuoyu bilinçlendirme amaçlı eğitmen eğitimi programında görev almıştır. 2001-2003 yılları arasında ABD'de FEMA tarafından yürütülen sertifika programları ile 2006'da Japonya’da JICA tarafından yürütülen Afet Risk Azaltma Eğitim Kursuna katılmıştır. 2017 yılında Bonn COP23, 2019 yılında UN-HABITAT 1. Asamblesi kapsamında “Planners for Climate Action (P4CA)” toplantılarına Türkiye Planlama Okulları Birliği (TÜPOB) ve Şehir Plancıları Odasını temsilen katılmıştır.

alperunlu_edited.png
Prof.Dr. Alper Ünlü
Mimarlık, Kentsel Tasarım

Prof. Dr. Alper Ünlü lisans derecesini 1979 yılında, yüksek lisans derecesini 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden almış,1984-1985 yıllarında  yılında “Aga Khan Award for Architecture” bursiyeri olarak University Wisconsin Milwaukee’de “Çevre- Davranış  Ph.D.” programını takip etmiştir. 1990 yılında Doçent olan Ünlü, 1991-1993 yılları arasında King Faisal Üniversitesi’nde, Mimari Tasarım ve Kullanım Sonrası Değerlendirme dersleri vermiştir. 2002 yılında İTÜ'de Profesör olan Ünlü, 2018 yılına değin, lisans düzeyinde Mimari Tasarım ve yüksek lisans/doktora düzeyinde ise Çevre-Davranış Teorileri, Mimarlık ve Bilim Felsefesi derslerini vermiştir. Ünlü’nün araştırma konuları Yöresel Mimari ve Kültürel Çevre, Afet ve Acil Durum Yönetimi, mimari tasarım kuramları, çevre-davranış çalışmaları ve kuramları, mekansal dizim teorisi  ve bilim felsefesidir.

EE5M1-dU0AAsKJr_edited.jpg
Prof.Dr. Tüzin Baycan
Kentsel ve Bölg. Kalkınma, Uluslararası Proje Destekleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları arasında kentsel ve bölgesel gelişme ve planlama; çevre ve iklim değişikliği; kentsel sistemler; sürdürülebilir gelişme; yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik; göç; çeşitlilik ve çokkültürlülük konuları yer almaktadır.

Eğitimini İTÜ’de tamamlamıştır. Sorbonne, VU University Amsterdam, George Mason gibi çeşitli üniversitelerde araştırmalar yapmış, uluslararası projelerde çalışmıştır. AB, UNDP ve İkili İşbirliği Programları’nca desteklenen pek çok uluslararası proje yürütmüş, AB’nin çeşitli programlarında; European Science Foundation (ESF); Avusturya, Norveç, Yunanistan ve Almanya’nın çeşitli bilimsel ve resmi kurumlarının programlarında hakem olarak görev yapmıştır. Regional Science Association International (RSAI) Council üyeliği ve İTÜ AB Merkezi Başkanlığı yapmış, Sosyal Bilimler alanındaki çalışmalarıyla Academia Europea’ya seçilmiştir.

Halen, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) Başkanı’dır, European Regional Science Association (ERSA) Council Üyesi olarak Türkiye’yi temsil etmektedir. YÖK’ün Üniversitelerimizin Bölgesel Gelişme Odaklı Misyon Farklılaşması ve  İhtisaslaşması Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda makale, bildiri, kitap bölümü, kitabı ve pek çok bilimsel yayında editörlüğü ve hakemlikleri bulunmaktadır.

gulden_erkut_düzenlendi.jpg
Prof.Dr. Gülden Erkut
Kent Yönetimi, Sosyoloji

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülden Erkut, 1976 ODTÜ Sosyoloji lisans derecesi ve 1981 ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans derecesi, 1986 İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora derecesi almıştır.  2000-2010 yıllarında Bölge Planlama Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır.

Gülden Erkut’un araştırmaları stratejik mekânsal planlama, bölgesel ve yerel kalkınma, sosyal politikalar ve kent sosyolojisi alanındadır. Öğretim faaliyeti ve araştırmalarının yanısıra, uluslararası, ulusal ve yerel kurumlarla uygulama projeleri geliştirmiştir. 2012-2013 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi uluslararası/disiplinlerarası ‘Kent Yönetimi’ yüksek lisans programına DAAD Misafir Öğretim Üyesi olarak davet edilmiştir, programı desteklemiştir.

BM Habitat III hazırlık sürecinde (2015-2016)  ‘Kentsel Ekonomi Kalkınma Stratejileri’ başlıklı 7 no’lu Politika Birimi üyesi olarak, Yeni Kent Gündemi’ni destekleyen temel politika belgesinin üretilmesine katkıda bulunmuştur.

Ebru-Erbas-Gurler.jpg
Doç.Dr. Ebru Erbaş Gürler
Peyzaj

İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi. 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamlamış, Lisansüstü ve Doktora derecelerini İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden almıştır.

İtalya’da Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı kapsamında araştırmacı olarak çalışmıştır.

Alanında ulusal ve uluslararası pek çok makale, bildiri ve ödüle sahiptir.

20190225_012329.png
Serdar Karadağ
Kurucu + [Yatırım Planlama, Fizibilite, Finansal]

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama, Marmara Üniversitesi İşletme İhtisası eğitimlerinden sonra gayrimenkul projeleri geliştirme alanında özel sektörde yaklaşık 25 yıldır uzmanlık ve yöneticilik yapmış, pek çok büyük ölçekli karma kullanımlı ve ticari projenin yatırım ve geliştirilme süreçlerini yönetmiştir. Uluslararası ve ulusal üyelik ve faliyetleri: ULI, ICSC,  GYODER, AYD.

stella_edited_edited.jpg
Dr. Öğr. Üyesi Stella Kladou
Turizm

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğretim üyesi. Atina Ekonomi Üniversitesinde Pazarlama ve İşletme Araştırması eğitiminden sonra aynı üniversitede İşletme (MBA) master programını tamamladı. TÜBİTAK ve İtalyan Dışişleri Bakanlığından aldığı burs ile Atina, İstanbul ve Roma’nın kültürel şehir marka değerleri üzerine doktorasını gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası projelerde sürdürülebilir destinasyonların, şehir markalaşmasının ve kültürün önemi hakkında incelemelerde bulunuyor. Uzmanlık alanında çeşitli uluslararası makaleleri ve ödülleri bulunmaktadır.

mehmet_ocakci.jpg
Prof.Dr. Mehmet Ocakçı
Kurucu + [Kentsel Tasarım, Planlama]

İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı. İTÜ’de çeşitli alanlarda yöneticilik yapmıştır. Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması eğitimini İTÜ’de gerçekleştirmiş ve UC Berkeley (ABD)’de konuk araştırmacı olarak görev almıştır.

Kent Planlama, Kentsel Estetik, Şehir Tasarım alanlarında makaleleri, ödülleri ve çeşitli jüri üyelikleri bulunmaktadır. Kentsel planlama alanında kamu yönetimi için çeşitli düzenleme ve projeler yürütmüştür.

yegan_kahya_düzenlendi.jpg
Prof.Dr. Yegan Kahya Sayar
Koruma ve Yenileme

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi.

Lisans derecesini İTÜ Mimarlık Fakültesinde aldıktan sonra İTÜ SBE Restorasyon programında yüksek lisans ve İTÜ FBE Restorasyon programında doktora derecelerini aldı. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yenileme alanlarında pek çok araştırma ve yayınlarının yanısıra profesyonel çalışmaları da bulunmaktadır. İTÜ Restorasyon Yüksek Lisans Program Yürütme Kurulu Üyeliği, Mimarlık Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, İTÜ’de yapmış olduğu idari görevlerden bazılarıdır.

fatih_terzi.jpg
Prof.Dr. Fatih Terzi
Kurucu + [Kentsel Tasarım, Akıllı Kent Sistemleri]

İTÜ, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kentsel Planlama, Sürdürülebilir Kentsel Büyüme, Ekolojik Planlama ve Akıllı Kentler konularında akademik çalışmalar yürütmektedir. Eğitimini İTÜ, Clemson University (ABD), University College London, Berlin Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. AB, COST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde görev almıştır.

sence_turk_edited_edited_edited.jpg
Prof.Dr. Ş. Şence Türk
Şehir Hukuku

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. Kentsel alanların yasal ve yönetimsel sorunları, kent içi ve kent gelişme alanlarında arsa geliştirme süreçleri, kentsel yenileme ve yerseçimi teorisi konularında uzmanlaşmıştır. Bu konularda, çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınlanmış makale, kitap, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır. ‘Land Readjustment Experience in Turkey’ isimli çalışması, UN-HABITAT tarafından 2014 yılında kitap olarak basılmıştır. 2018’de UN-HABITAT tarafından yayınlanan “Global Experiences in Land Readjustment” isimli kitapta da bölümü bulunmaktadır.